Pradžia


Apie mus

UAB „Dēkaiņi“ dirba Latgalos gyventojai, aktyvūs vandens ir dviračių turizmo entuziastai, labai gerai pažįstantys regiono turizmo infrastruktūrą, gamtos ir kultūros istorinius objektus. Jie yra parengę naujus ir pagal galimybes sutvarkę esamus vandens ir dviračių turizmo maršrutus. Tęsiamas darbas kuriant ir tiriant naujus maršrutus.

[spoiler]Mūsų bendrovės tikslas – daugybę regione esančių gamtos (tai upės, ežerai, kalvos, piliakalniai ir kt.) ir kultūrinių istorinių (bažnyčių, dvarų ir kt.) objektų bei turizmo infrastruktūros (svečių namai, kempingai, pirtys, muziejai, maitinimo įstaigos ir kt.) teikiamų paslaugų pasiūlyti išbandyti aktyvaus poilsio mėgėjams, parengus geriausius turizmo maršrutus. Taip būtų panaudotos vietos turizmo infrastruktūros paslaugos, jos būtų planuojamos, siekiant kuo geriau ir saugiau panaudoti gamtos išteklius, būtų teikiama kuo daugiau informacijos apie gamtos ir kultūrinius istorinius objektus.

Maršrutai sudaryti taip, kad būtų galima juos derinti. Vandens turizmo maršrutai sudaryti dviem ar trims dienoms, kai kuriuos galima tęsti dar kelias dienas. Daugiausia dviračių maršrutų sudaryta vienai diena, bet jie sutampa, kad potencialūs klientai galėtų pasirinkti, kiek dienų keliauti. Mes siūlome klientams vienos kelionės metu išbandyti ne tiktai vandens ar dviračių turizmo maršrutus, bet juos sujungti. Tai yra, tam tikrą maršruto atkarpą įveikti valtimis, o toliau keliauti dviračiais. Reikalingą įrangą rasite mūsų bendrovėje.

Apgyvendinimas galimas ir po atviru dangumi palapinėse ir po stogu – kempinguose, svečių namuose ir poilsio centruose.

Kad būtų patogiau, mūsų klientai gali atvykti savo automobiliu. Jie bus statomi saugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, priklausomai nuo pasirinkto maršruto. Toliau mūsų keliautojai bus pristatyti mūsų transportu į maršruto pradžią, o po finišo atvežti atgal.

Siekdami sudominti kelionėmis Latgalos regione, siūlome trumpą istorijos, kultūros ir gamtos apžvalgą.

Latvijoje yra penki kultūriniai istoriniai regionai – Kuržemė, Žemgala, Vidžemė, Sėla ir Latgala.

Latgala – vienas originaliausių kultūrinių istorinių Latvijos regionų. Jo istorija labai skiriasi nuo kitų regionų. Bendra su Latvija istorija prasidėjo tik nuo 1917 metų gegužės, kai Rėzeknėje įvyko Latgalos atstovų kongresas, kuris priėmė sprendimą susijungti su kitais Latvijos kultūriniais istoriniais regionais. Net ir šiandien daugelis latvių latgalius suvokia kaip savotišką egzotiką. Priežastis – ne tik puiki ir graži Latvijos gamta, bet ir Latgalos kultūra, kuriai įtakos darė įvairių tautybių ir etninių grupių atstovai, čia gyvenę šimtmečius. Latgaloje gyvenantys latgaliai, rusai, baltarusiai, lietuviai, žydai ir lenkai saugo savo kultūrą, kalbą, architektūrą, meną, amatus, tausoja tradicijas ir papročius.

Latgalos kultūros paveldui atstovauja tokie architektūros paminklai kaip katedros, bažnyčios, visuomeniniai pastatai, miestai, sodybos ir vienkiemiai, etnografiniai kaimai ir būdingas kraštovaizdis. Latgalių kalba, liaudies dainos, šokiai, amatai yra svarbi latvių tautinės kultūros dalis.

Pirmieji įrašai apie Latgalos teritoriją randami Jersikos kunigaikščio valdymo laikų XII–XIII amžių sandūroje. Lotyniškuose tekstuose kraštas vadintas „Latvija“ (Lettia), o senuosiuose rusų raštuose „Latgale“ (Лотыгола). Skirtingai nuo visos Latvijos, kur dominuoja liuteronybė, Latgaloje veikia Romos katalikų bažnyčia. Latgalą nuo Sėlijos (vad. Aukšzemės) skiria Dauguva, o nuo Vidžemės – Aiviekstė ir Pededzė. Rytuose Latgala ribojasi su Rusija, pietryčiuose su Baltarusija, o pietuose su Lietuva. Bendras Latgalos plotas – 14 549 km2, tai yra 22,52 proc. visos Latvijos teritorijos.

Neabejotinai viena didžiausių Latgalos vertybių yra jos gamta. Latgala – ežerų kraštas (čia jų daugiausia visame Pabaltijyje), mat šioje teritorijoje jų yra daugiau negu 2000. Latgalos pietuose esančioje Latgalos aukštumoje yra aukščiausia vieta – Didysis Liepukalnis (Lielais Liepukalns), kurio aukštis – 289 m v. j. l. Latgalos šiaurinėje dalyje driekiasi rytų Latvijos žemuma, o jos centre – plokščia, pelkėta Lubano žemuma ir didžiausias Latvijos ežeras – Lubanas (Lubāns). 2009 metais įsteigtas Lubano raisto gamtos rezervatas. Tai europinės ir pasaulinės reikšmės gamtos kompleksas, kur saugoma daugybė ypač retų rūšių populiacijų ir biotopų. Rezervatas yra „Natura 2000“ teritorijoje. Jis sukurtas siekiant užtikrinti Latvijos didžiausio raisto bendrą apsaugą. Jo plotas – 51 632 ha.

Latgaloje išlikęs nepaliestas didžiausios Latvijos upės – Dauguvos – slėnis. Nuo Naujenės iki Kraslavos, t. y. Augšdauguvos kraštovaizdžio draustinyje, abiejuose Dauguvos kraštuose yra 1990 metais įkurtas gamtos parkas „Daugavas loki“. Tai puikus objektas, kur galima susipažinti su unikaliais Dauguvos senvagės gamtos kompleksais ir savitu kultūriniu istoriniu palikimu. Dauguva čia beveik nepakitusi, natūralus ir nepakitęs kraštovaizdis ypatingas dėl net 10 didžiulių vingių – Dauguvos kilpų; sudėtingas ir labai įdomus slėnio reljefas; labai gausu įvairiausių augalų. Keliaujant Augšdauguva galima mėgautis nuostabiu Dauguvos slėniu ir kraštovaizdžiu.

Ne tiktai Latgalos ir Latvijos, bet net viso Pabaltijo garsiausia bažnyčia stovi Agluonoje. Tai vienas didžiausių Baltijos valstybių katalikybės centrų, kur kasmet susirenka tūkstančiai maldininkų. Ši bažnyčia laikoma Latvijos dvasiniu ir religiniu centru. 1993 m. rugsėjį Agluonoje lankėsi a. a. popiežius Jonas Paulius. Kitaip negu Latvijoje, Latgaloje dėl stiprių religinių tradicijų bažnyčios yra gerai tvarkomos ir prižiūrimos, juose gausu meno objektų, daugiausia ikonų ir kryžių. Latgalos kultūros paveldo sąrašą sudaro daugiau negu 600 įvairiausių objektų, tai pilys, dvarų ansambliai, bažnyčios, valstiečių sodybos, miestų teritorijos. Beveik pusė jų – nacionalinės reikšmės paminklai. Latgaloje išliko daug senų dvarų ir parkų kompleksų, metus skaičiuojančių net nuo XVIII ar XIX amžiaus. Daug gražių dvarų ansamblių su išlikusiais tarnų nameliais, arklidėmis, klėtimis. Daug puikių parkų, želdinių ir tvenkinių su salomis. Didžioji archeologinių objektų dalis (piliakalniai, kulto ir senosios laidojimo vietos) yra Latgalos aukštumos centrinėje dalyje ir palei Dauguvą.

Aplankykite ir sužinokite apie Latgalos![/spoiler]